หี พลาสติกหมายถึง

หี
เวลานานหลายทศวรรษ ศาลฎีกาเพิ่มขึ้นของหีการตีความที่แคบของการแก้ไขที่ 14 และ 15 ได้อย่างมีศักยภาพ แสดงให้เป็นที่สงสัย ไม่ได้จนกว่าสีน้ำตาล VS กรณีที่คณะกปร.การศึกษา 1954 ที่ได้มีความพยายามใด ๆ โดยที่ ศาลฎีกาเพื่อชดเชยความผิดมหันต์ ก.ล.ต. ในชุมชนหีแอฟริกันคนอเมริกันนี้มีผลกระทบร้ายแรงในล้านของแอฟริกา คนอเมริกันทันทีหลังหี จากที่สิ้นสุด

Advertisements

About wunnaruk

wunnaruk

Posted on September 1, 2011, in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: