Blog Archives

เอกลักษณ์

ดูหนังx
มันเป็นแปลก ๆดูหนังx ว่าเขาดูเหมือนว่าเขา แต่สิ่งที่เลวร้ายก็คือว่าพวกเขามีท่าทีที่คล้ายกันเกินไป — ชอบพูดคุยมองอยู่ห่างออกไปแล้วจ้องมองขวาที่คนที่สามล่าสุดคำจริงๆให้จุดของเขา TC ไม่ว่าตลอดเวลา หรือเมื่อเขายกขนคิ้วของเขาเมื่อเขากล่าวว่าสิ่งที่ชอบ”Okay” มีมากขึ้น แต่ฉันจะละเว้น ฉันอาจจะอาศัยอยู่มากเกินไปในการนี??้และผมยอมรับว่าผมรู้วิธีมากเกินไปเกี่ยวกับนิสัยของทอมครูซ แต่ฉันได้รับการเฝ้าดูเขาในดาราจอเงินสำหรับที่ผ่านมา 30 ปี หนึ่งมีแนวดูหนังxโน้มที่จะจำได้สำนักงานมาตรฐานผลผลิตอุตสาหกรรมของผู้คน — หรืออย่างน้อยฉัน

Advertisements